Replik till ”Den svenska sjukvården måste fungera”, SN 20/4.

Allt fler unga mår sämre, vilket leder till att fler söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi delar skribenternas oro för den här utvecklingen, men att personalen går på knäna och att väntetiderna inom vården har fördubblats är felaktiga påståenden. När de gäller måluppfyllelse för första bedömning samt måluppfyllelse för påbörjad fördjupad utredning/behandling inom BUP så uppvisar Sörmland bättre resultat än riket. Vi håller med skribenternas grundläggande idé om att ”den svenska sjukvården måste fungera”. Med det i åtanke skulle det vara klädsamt om Moderaterna lade mer fokus på att se till så att sitt eget ”husbygge”, Nya Karolinska, fungerade bättre.

Om personalen gick på knäna skulle inte 89 procent av medarbetarna i Landstinget Sörmland rekommendera sin arbetsplats. För att förbättra personalens arbetsvillkor har vi i den styrande koalitionen bland annat infört framtidens vårdavdelning som underlättar arbetsbördan för personalen och satsat på sjuksköterskorna så att vi numera är löneledande i landet. Vi i den styrande koalitionen har investerat 200 miljoner i personalen under denna mandatperiod.

För att korta väntetiderna i vården måste problemen ­angripas. Moderaternas kö­miljard angriper symptomen, inte problemen. Kömiljarden ledde till siffertrixande (med ”kreativa lösningar” för redovisning av väntetider) och än mer stressad personal – men vården blev inte bättre.

Regeringen genomför historiskt stora satsningar på hälso- och sjukvården med 5,5 miljarder, varav minst 3 miljarder handlar om förstärkningar och möjligheter att anställa mer personal. I år har regeringen satsat drygt 1,7 miljarder och nästa år ökas de till 2,2 miljarder för att korta väntetiderna till barn och ungdomspsykiatrin. Inom ramen för andra satsningar får Sörmland 12 miljoner för att korta väntetiderna i cancer­vården, 84 miljoner för mer personal i vården, för att korta väntetiderna, samt 400 nya anställda till 2022.

Väntetiderna kortas genom investeringar i vården, inte ­genom skattesänkningar. Så ser vi socialdemokrater till att fler sörmlänningar får en bättre och tryggare vård. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas!

Monica Johansson (S)

landstingsstyrelsens ordförande

Josefine Helleday

SSU Sörmland distriktsordförande