När Sverige befinner sig i ett läge där byggandet inte håller jämna steg med den växande befolkningen så behöver vi bygga både billigare och snabbare. En möjlig väg framåt skulle vara att låta byggprocesserna likna dem inom annan tillverkningsindustri. En sådan utveckling syns redan inom småhusbranschen, där en rad byggelement tillverkas under tak och monteras på plats. Det visar att industriella processer, såsom kritiker ofta hävdar, varken behöver innebära fula eller identiska projekt. Dessutom kan bolag som satsar på att utveckla ett koncept snarare än unika projekt lägga mer resurser på energieffektivitet och att förbereda för framtida renoveringar, vilket ger besparingar även på sikt.

Varken politiker eller branschföreträdare kan veta på förhand vilka metoder som leder fram till störst effektiviseringar. Det politiken däremot kan göra är att ta bort hinder för utvecklingen. Vi ser tre reformområden som kommunerna själva kan styra över:

1. Håll nere kostnader och tid runtomkring. Snabba processer, ökat utbud av mark och färdiga flexibla detaljplaner utan risk för långsiktiga överklagandeprocesser, kommer att öka trycket på att hålla nere byggkostnaderna. Kommuner som äger mycket mark bör även låta en del av markanvisningarna gå till företag som fokuserar på låga produktionskostnader.

2. Öka möjligheterna att bygga långa serier utifrån en och samma plattform. Företagen måste vara säkra på att deras produkt accepteras av alla kommuner, men i praktiken finns det kommunala särkrav. Det måste staten ingripa emot.

Därutöver bör kommunerna samordna sina krav så att en handfull varianter på hus räcker för att kunna bygga på alla platser utom de allra mest känsliga. Krav på anpassning till omgivningen är rimligt – men kraven kan inte uppfinnas på nytt för varje bygge. Som riktlinje bör enskilda kommuner acceptera lösningar som redan har tillåtits på andra håll.

3. Kloka beställningar. Kommunerna är stora beställare av flerbostadshus och kan driva på utvecklingen genom beställningar där priserna ska hållas nere, med krav som matchar det industriella byggandet både vad gäller gestaltning och långsiktiga kostnader för ombyggnad och renovering. De kommunala bolagen borde även utnyttja de möjligheter till långsiktigare avtal och optionsavtal som finns inom LOU.

Betydligt billigare byggande kan vara en viktig del i att lösa den bostadsbrist som framför allt drabbar låginkomsttagare. Kommunerna borde se de stora möjligheterna och bana väg för utvecklingen.