26 maj är det val till EU-parlamentet. Sverige har varit med sedan 1995, snart 25 år. Sedan dess har världen förändrats otroligt mycket. 1995 var årets julklapp CD-skivan och i våra datorer användes Windows 95. Snart 25 års medlemskap, men har EU varit till någon nytta eller har det bara kostat massa pengar att låta “höjdarna i Bryssel” bestämma?

Kanske har du märkt att den fria rörligheten inom EU gjort det betydligt enklare att resa, studera och flytta i Europa. Du behöver inte längre bli kontrollerad varje gång du passerar en landsgräns inom Schengenområdet och dessutom räcker det att växla valuta en gång även om resan spänner över flera länder. Många studenter har genom Erasmus-projektet kunnat genomföra sina studier utomlands och fått med sig otroliga kunskaper och erfarenheter hem. Betänk också alla de projekt inom turism, miljövård eller jord- och skogsbruk som finansierats genom EU-pengar och som på så vis skapar utveckling och framsteg i ditt närområde. Projekt om kanske annars aldrig kunnat påbörjas.

På din arbetsplats märker du av medlemskapet genom ditt företags tillgång till EUs inre marknad där drygt 500 miljoner konsumenter kan köpa svenska varor och tjänster. Ovärderligt för ett exportberoende industriland!

Vår förhoppning är att Sveriges och EUs position under nästa 25 år ska stärkas än mer tillsammans. Vi i Liberalerna vill ha mer EU! Världen behöver mer samarbete, inte mindre. Vi vill att EU ska utveckla de muskler som är fullständigt nödvändiga för att ta itu med vår tids stora ödesfrågor. Klimatet känner inga gränser, inte heller internationell organiserad brottslighet eller människors behov att fly från krig och övergrepp. Det är bara tillsammans som Europa kan lösa dessa frågor. Liberalerna är stolta att kalla sig Sveriges mest EU-vänliga parti.

I maj röstar vi för ett ännu starkare, ännu effektivare och ännu mer liberalt EU. Vi säger ja till Europa!

Vad mer gör EU för dig i din vardag och i din region? Läs på www.det-har-gor-eu-for-mig.eu.