Nyköpings kommun och Region Sörmland planerar för ett parkeringshus med 600 platser vid lasarettet. Men åtskilligt talar för att detta kan bli en rejäl felsatsning.

Självklart ska patienter kunna parkera vid lasarettet - det kan man redan idag. Men ett p-hus framstår som märkligt av flera skäl.

Till att börja med har vi vår tids stora utmaning: klimatet. Utsläppen måste dämpas omedelbart. Men bara bygget av ett p-hus alstrar stora klimatutsläpp. Dessutom är väl fler p-platser avsedda för att fler ska åka bil, vilket är fullkomligt feltänkt, när biltrafiken är en stor källa till utsläpp.

Nyköpings kommun har en transportstrategi som ska styra mot hållbart resande. Strategin pekar ut att trafikslagen ska prioriteras i följande ordning; gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Den är utformad efter fyrstegsprincipen, vilken bland annat anger att man börjar med åtgärder som påverkar behovet av transporter. I sista hand ska man välja nyinvesteringar, som exempelvis bygga p-hus. Även i Länstransportplanen, som Region Sörmland står bakom, framgår att fyrstegsprincipen ska gälla. Vi undrar varför inte fyrstegsprincipen tillämpas vid parkering till lasarettet i Nyköping.

Ett bra exempel på hur mjuka åtgärder kan påverka transportbehovet hittar vi i Linköping. Vid Universitetsjukhuset var det trafikkaos, men i stället för fler parkeringar valde Region Östergötland bland annat att underlätta cykling och anpassa busstrafiken. Effekten blev hela 17 procent mindre biltrafik. Borde inte Nyköping och regionen aktivt - och i linje med sina egna transportplaner - försöka dämpa bilåkandet? Vad skulle till exempel hända med behovet av p-platser om det var fria bussresor vid kallelse till lasarettet?

Vi ser förändringar som kan minska behovet av parkering. Stadens nya resecentrum blir på gångavstånd till lasarettet. När all lokal busstrafik landar där, blir naturligtvis buss ett mer realistiskt resealternativ.

Det verkliga sänket för p-huset kan bli den höga byggkostnaden, vilket kommer att synas på p-avgifterna. Vi befarar att p-biljetten blir så dyr, att många väljer andra resealternativ. Det är ju bra, men inte till kostnaden av ett dåligt utnyttjat p-hus. Eller tänker man låta skattebetalarna, varav många inte har bil, stå för finansieringen?

När klimathot och transportstrategier ska prioritera hållbart resande är detta en obegriplig satsning.