Möjligheten att kunna röra sig fritt i samhället utan att känna oro för att bli utsatt för övergrepp eller våld är ett mått på ett samhälles välfärd. Ska människor vittna och berätta om brott så måste de känna tillit till polisen. Allmänheten måste också känna sig trygga i att polisen kommer när man ringer, att brott utreds och också klaras upp.

Skickliga och engagerade poliser är därför en nyckel­faktor för ett tryggt samhälle. Men dåliga arbetsvillkor i kombination med alltför låga löner har lett till många polisavhopp de senaste åren vilket medfört att poliskåren förlorat både på erfarenhet och på kompetens.

Polisförbundet har nu gått igenom den senaste befolkningsstatistiken på länsnivå för att ta fram siffror på hur polistätheten förändrats i de olika polisregionerna. I Sverige har antalet poliser som är anställda ute i regionerna minskat från 186 poliser per 100 000 invånare vid utgången av 2015 till 178 poliser per 100 000 invånare i september 2017. I region Öst har polis­tätheten sjunkit från 156 poliser till 148 poliser per 100 000 invånare under perioden (nyare befolkningsstatistik på länsnivå finns ännu inte).

Det är en allvarlig utveckling som måste brytas. Med färre poliser riskerar otryggheten i samhället att öka. Minskningen av antalet poliser påverkar också enskilda poliser. Många av våra medlemmar vittnar om de utmaningar det innebär att de är för få för att klara hela sitt uppdrag.

Att polisbristen är ett faktum råder det ingen tvekan om. Det är även något som landets kommunpolitiker upplever som ett bekymmer. I en undersökning som Novus opinion genomfört på uppdrag av Polisförbundet svarar 92 procent av kommunalråden i region Öst att de behöver fler poliser i den egna kommunen. Av de 46 kommunalråd och ­oppositionsråd som svarat på undersökningen i region Öst, upplever hälften att Polis­myndigheten inte har lyckats med sin vision om att komma närmare medborgarna.

Inför valet i september finns det en samsyn bland politiker, arbetsgivare och fack om att det behövs fler poliser. Det är ett viktigt första steg. Men ska de politiska löftena om fler poliser bli verklighet krävs en fortsatt uppvärdering av polisyrket, och att polisers löner och arbetsvillkor står i paritet med yrkets komplexitet och ansvar. Det är så vi får fler att vilja stanna kvar i yrket och fler med rätt kompetens att söka sig till polisutbildningarna. Men det snabbaste sättet att bli fler är att locka tillbaka poliser som lämnat yrket och som redan har värdefull erfarenhet. Att satsa på polisen är en nödvändig investering för ett tryggare samhälle.

Lena Nitz

ordförande Polisförbundet

Kerstin Sjöberg

ordförande Polisförbundet Öst