Mer pengar för vård måste gå före sänkta skatter. Sverige behöver en regering och en riksdag som väljer att skjuta till de resurser som krävs för att vården ska kunna förbättras. Befolkning blir allt äldre och många får idag vänta för länge på vård. Därför finns ingen genväg. Röstar man på mig och på Socialdemokraterna i riksdagsvalet kommer vi att genomföra den största satsningen på sjukvård i modern tid. Väljer man de borgerliga partierna eller Sverigedemokraterna kommer riksdagen istället att besluta om stora skattesänkningar.

Den senaste mandatperioden har vi Socialdemokrater ökat statens stöd till hälso- och sjukvården. Det har vi gjort samtidigt som vi vänt stora budgetunderskott till överskott, pressat tillbaka arbetslösheten och betat av på statsskulden. De nya resurserna har bestått i generella stöd till sjukvården men också till riktade satsningar. Efter många år med en regering som prioriterade sänkta skatter före välfärden har det varit ett nödvändigt skifte i politiken. Men det räcker inte. Vill vi möta en allt äldre befolkning med en snabbare och bättre vård för alla så måste investeringarna i sjukvård öka kommande år. Med kraften från vår återvunna ekonomisk styrka och med hårda prioriteringar kan vi lova att mer än fördubbla de gjorda satsningarna under nästa valperiod. Men då måste vi välja bort de mycket stora skattesänkningar som föreslås av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna.

I stället för sänkta skatter vill vi öka resurserna och utbilda fler så att sjukvården kan anställa fler sjuksköterskor, läkare och undersköterskor för att korta köerna. Vi ska skjuta till stora extra generella satsningar som på bredden ska stärka sjukvårdens finansiering för bättre bemanning och arbetsvillkor. Samtidigt ska vi skjuta till extra resurser till cancervård, psykiatri och förlossningsvård.

I dagarna berättade vi också om ytterligare en nationell satsning på sjukvården som ger den sörmländska vården nära 90 miljoner för att korta köerna. Det är nu dags att vi gemensamt löser problem med långa väntetider och gör det långsiktigt och hållbar. Inte med tillfälliga lösningar som friserar statistiken och stressar personalen. Sjukvården är ett gemensamt ansvar som kräver mer än sänkta skatter och privatiseringar. Den 9 september väljer vi väg för Sverige. Välj ett starkare samhälle och en tryggare sjukvård.

Fredrik Olovsson

riksdagsledamot (S) från Sörmland och ordförande i Finansutskottet