Svensk välfärd måste gå att lita på. Sjukvården måste ge vård i tid.

Därför måste vi prioritera upp sjukvården och prioritera ner annat som är mindre väsentligt. Kristdemokraterna vill ge drygt 27 miljarder mer till vård och omsorg än regeringen under de närmaste tre åren. Men mer pengar utan förändrade arbetssätt kommer inte att hjälpa. Vi måste få en struktur på sjukvården som gör att den fungerar bättre.

Primärvården måste byggas ut kraftfullt. När man blir sjuk ska man i första hand få vård på vårdcentralen. Men då måste fler vårdcentraler ha bättre tillgänglighet genom utökade öppettider under kvällar och helger.

De som många gånger får vänta längst på akuten är multisjuka äldre. Därför ska sjukvården så långt möjligt flyttas hem till dem. Kommunens hemsjukvård kan stärkas med fler kompetenser som den äldre kan vara i behov av, såsom exempelvis dietist och psykolog. Det ska vara enkelt för den äldre att få kontakt med hemsjukvårdsteam för att få vård i hemmet. Genom att hemsjukvårdsteam kan ge bättre vård i hemmet kan onödiga besök på sjukhuset undvikas. Det är viktigt eftersom den skriande bristen på vårdplatser gör att allt för många vårdas på fel avdelning i dag. Effekten blir att många skickas hem för tidigt och snart är tillbaka på sjukhuset i ett ännu sämre tillstånd. Så kan vi inte ha det.

Dessa satsningar måste ­genomföras i närtid.

Men så snart som möjligt måste ansvaret för sjukhusvården lyftas från landstingen och över till staten. En människas ­möjligheter att överleva en svår sjukdom ska inte avgöras av vilket landsting man råkar bo i.

Kristdemokraterna hade ansvaret för sjukvården i Alliansregeringen 2006-2014. Då halverade vi vårdköerna. Under ­Socialdemokraternas ledning växer vårdköerna kraftigt igen och det är patienterna som får betala ett högt pris. Vi Kristdemokrater står redo att återigen ta ansvar för sjukvården för att skapa en välfärd du kan lita på.

Acko Ankarberg-Johansson (KD)

sjukvårdspolitisk talesperson

Jakob Forssmed (KD)

äldrepolitisk talesperson

Pia Steensland (KD)

riksdagskandidat för Sörmland

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)

gruppledare Landstinget Sörmland