SN har nyligen berättat om hur möjligheten till fosterdiagnostik i graviditetsvecka 12 snart försvinner från kvinnokliniken i Nyköping. Därför att de enda fullt utbildade barnmorskorna har sagt upp sig. En av dem arbetar i stället på privat mottagning i Stockholm. En region där sedan tiotalet år all sådan diagnostik – KUB, Kombinerat ultraljud och blodprov – sker på privata barnmorskemottagningar.

I Sörmland saknas resursen på Mälarsjukhuset. Vilket säkert är förklaringen till att Nyköpingsbarnmorskorna hårt har motarbetats. Drivande är den nyss tillträdde divisionschefen. Efter SN:s reportage har följande information tillkommit. Ansvarig tjänsteman för Vårdvalet i Sörmland har tillbakavisat en ansökan om att starta privat KUB-mottagning enligt Stockholmsmodellen. Han beklagar men hänvisar till direktiv ovanifrån.

Två kontaktade politiker, landstingsrådet Jonas Lindeberg (VfP) och oppositionsrådet Magnus Leivik (M) säger båda att de inte får lägga sig i tjänstemannabeslut. Det är fel! Beslut fattas av politiker och fastställs i protokoll. Beslut tagna på delegation anmäls till politikerna för fastställande. Som jämförelse kan nämnas att privatiseringsprocessen av KUB i Stockholm för drygt tio år sedan drevs av politiker mot trilskande tjänstemäns vilja.

Gravida kvinnor och par i Sörmland är om några veckor helt hänvisade till privata vårdgivare i framför allt Stockholm. Oron på sociala medier är stor.

Men vad handlar historien då om? KUB i Nyköping motarbetas av Mälarsjukhuset med stöd av ledande regiontjänstemän. Helt enkelt därför att högre standard inom mödravården i Nyköping hotar planerna med att koncentrera förlossningsvården i Sörmland till Eskilstuna. I det arbetet tvekar man inte att utsätta gravida och ofödda barn för risker och undvikbar fara. I hela länet. Det smutsiga spelet måste hållas fram i ljuset.

Ansvariga politiker måste hejda svansen från att vifta med hunden.