Efter Folk och Försvar har det uttryckts önskemål om en rikskonferens för kultur och bildning. Tänk om våra ledande politiker skulle visa samma passion och engagemang för konst och kultur som för Försvarsmakten…

I de tre organisationerna Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd och dess 66 medlemsinstitutioner har vi tänkt samma sak. Tillsammans med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland kan vi nu bjuda in till Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Folk och Kultur äger rum den 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden i Eskilstuna. Målet är att det årliga konventet blir Sveriges viktigaste forum för diskussioner om kulturpolitik.

Scenkonst Sörmland och Sörmlands Museum är två av dessa regionala institutioner för dans-, teater-, musei- och musikverksamheter som finns i hela landet och utgör grunden för konventet. Kulturens egenvärde ska sättas i fokus, samtidigt som vi skapar en mötesplats för diskussioner och nytänkande för kulturpolitiken. Det sammanfaller fint med Eskilstuna kommuns kulturpolitiska ambitioner. Tillsammans vill vi nu bjuda in till något förnyande och överraskande där samarbete och kreativitet är centralt.

Folk och Kultur kan erbjuda en plattform där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela branschen - alla konstarter, myndigheter, akademin och landets 21 regioner. Seminarier, mässa och mängder av evenemang ska mötas för diskussion och inspiration och lärande.

Här bjuds in till kulturaktiviteter, deltagarna ska få se, höra och uppleva allt ifrån små popup-stycken till fullödiga musik- teater- dans och cirkusföreställningar samt museiverksamhet inbegripet konst, design, hantverk med mera Avsikten är också att en del av konventet ska bygga på deltagarkultur, där besökarna själva är medskapare i både process och slutproduktion.

I våras skrev Länsteatrarna i Sverige, Regionala Musik i Sverige, Länsmuseernas samarbetsråd och Hela Sverige Ska Leva en gemensam debattartikel för att skapa opinion för Kulturlyftet – kultur i hela landet, vi ville sätta hela landets kulturliv på agendan. Nu kan vi tillsammans förverkliga en av våra idéer, den om Folk och Kultur!

Vi är många som ser att bildning, kultur och demokrati är oskiljaktiga, utan kultur är det omöjligt att upprätthålla en demokrati. Vi vill se ett Sverige som gör en verklig satsning på konst och kultur. Det behövs en höjd ambitionsnivå till gagn för hela vårt avlånga land. Konsten och kulturen äger stora krafter som är ovärderliga verktyg i utvecklingen av ett hållbart och inkluderande samhälle.

Kom till Munktellstaden den 7 februari. Då arrangeras ett uppstartsmöte som markerar inledningen på året då vi gemensamt ska arbeta för att skapa det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i februari 2018. Varmt välkomna att delta!

Åsa Kratz (S)

ordförande

Marianne Andersson (C)

1:e vice ordförande

Abshir Osman (M)

2:e vice ordförande, Scenkonst Sörmland och Sörmlands museum

Mona Kanaan (S)

kultur- och fritidsnämndens ordförande Eskilstuna