Bakom ett företag finns alltid en affärsidé, en dröm, ett driv om att göra skillnad – för andra, för samhället, för sig själv. I att driva företag ingår även att följa lagar och bestämmelser som styr över verksamheten. Den administrativa bördan kan och tycks för många övermäktig stundtals. Inga regler är till för att stjälpa företagaren, de finns där för att skydda kunden, invånaren, miljön, det gemensamma. Det här måste fungera så smidigt och effektivt som möjligt.

Länge har det funnits ett missnöje bland företagare att kommunen är motsträvig, ute efter att hitta fel och förhala. Inom kommunens verksamheter har det samtidigt funnits ett missnöje med att man inte blir förstådd, när man förklarar varför exempelvis en inspektion bedöms på ett visst sätt, varför ett bygglov eller ett planarbete tar tid.

Sedan en tid tillbaka har vi i kommunen inlett ett stort arbete för att minska dessa klyftor. Kulturresa ”Fokus Nöjd Kund” strävar mot ett arbetssätt likt Rättviksmodellen som bygger på tillit, dialog och ett coachande förhållningssätt i såväl myndighetssammanhang som andra kontakter med kommunens organisation. Att nå förståelse och respekt för varandras roller kan räcka långt, till att börja med.

Det är i företagen jobben skapas, det är i små och medelstora företag de flesta anställningarna sker. En kommun är till för att serva och förvalta det gemensamma, som vård, skola, omsorg. Det kräver skatteintäkter, som i sin tur är en följd av kommuninvånare som jobbar.

Det finns så mycket vi kan göra tillsammans om vi alla delar samma mål: en välmående kommun med ett riktigt gott näringslivsklimat. Det räcker inte med att vi i politiken bestämmer så, det kräver att alla ser sin egen roll i vägen dit. Hur man själv med sin attityd och sitt förhållningssätt påverkar och att alla delar måste dra åt samma håll - inom kommunens alla enheter och enskilda individer, liksom företagaren och de anställda. En fortsatt tillväxt i arbetstillfällen och ett starkt nyföretagande skapar förutsättningar för den välfärd och satsningar vi vill se. Att ha företagande i fokus fullt ut i kommunen kommer innebära förändringar i hur vi agerar, hur vi prioriterar och hur vi kommunicerar.

Den 29 augusti genomför vi Den stora mötesdagen. Ett tillfälle för företagare, tjänstemän och politiker att mötas, få en analys av nuläget i kommunens företagsklimat och diskutera detta, hur det påverkas av myndighetsutövande, attityder och politiska vägval. Prata med oss i stället för om oss, eller bjud in oss att besöka dig och ditt företag.