På torsdag den 30 maj firas Fönsterrenoveringens dag för att sprida kunskap om fördelarna med att underhålla sina fönster. Genom att renovera dina gamla fönster gör du en miljöinsats, tjänar pengar och sparar på stora kulturvärden!

Många husägare och bostadsrättsföreningar vill minska sina energikostnader. En vanlig åtgärd är att byta ut fönstren. Detta görs ofta i den felaktiga förställningen att all värme försvinner genom fönstren eller att fönstren har uppnått sin maximala livslängd. Tvärtom finns flera goda skäl till att bevara och underhålla äldre fönster, i stället för att köpa nya.

Ett fönsterbyte innebär sällan en ekonomisk vinst. Att byta till energieffektiva fönster kan minska den totala energiförbrukningen med omkring 5 procent, vilket Energimyndighetens beräkningar visar. Eftersom fönsterbytet är dyrt tar det lång tid innan affären har räknats hem – över 40 år är inte ovanligt. De flesta moderna fönster har dock en beräknad livslängd på drygt 20 år, vilket då innebär att halva utgiften går förlorad.

Många fönster som tillverkas idag är av aluminium eller plast. Aluminium, plast men också glas är resurskrävande material som bidrar till utsläpp av växthusgaser. Att slänga fullt fungerande fönster är dessutom ett oerhört resursslöseri. Under hotet av en förestående klimatkris borde ambitionen vara att så långt det är möjligt undvika att producera nya material.

De estetiska skälen till att bevara äldre fönster är uppenbara. Bostadsannonser innehåller ofta närbilder på munblåsta fönsterglas, smidda fönsterhakar eller spröjs med handhyvlad profilering. Bostäder med välbevarade ursprungliga byggnadsdetaljer tingar i regel högre försäljningspriser. Att ta bort äldre fönster som är viktiga för husets karaktär innebär sannolikt att bostadens värde sjunker.

Traditionellt snickrade fönster med munblåsta fönsterglas är ett hantverk som idag knappt kan köpas för pengar. Virkeskvaliteten är ofta mycket god, varför fönster som hållit i mer än två hundra år gott och väl kan hålla i hundra år till, om de underhålls rätt.

Kanske går du som läser den här texten i tankar på att byta fönster under sommaren. Innan du bestämmer dig – ta först reda på mer än vad som står i fönsterförsäljarnas broschyrer. Rådfråga i andra forum, och se till helheten. Prova att först byta tätningslisterna, och känn efter om draget minskar. Att färgen flagar behöver inte betyda att fönstren är i dåligt skick.

Genom att bevara dina äldre fönster sparar du pengar och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Dessutom lär du dig ett roligt hantverk och gör en kulturhistorisk insats. Ta därför hand om dina fönster! På torsdag firas dagen med fönster-aktiviteter i både Eskilstuna, Sparreholm och Nyköping.