På söndag är det val. Allians för Trosa kommun söker då ditt stöd för att fortsätta arbetet med att göra vår kommun ännu bättre.

Vi har tillsammans presenterat ett valmanifest för de kommande fyra åren. Vi tycker att det är viktigt att ge besked innan valet om hur vi vill ta ansvar och prioritera efter valet.

Vår viktigaste prioritering kommer även fortsatt att vara skolan. Alla barn och unga skall ges chansen att bygga en ljus framtid. Vi vill se en skola som uppmuntrar ansträngning och flit. Som ger rätt stöd till alla elever och som tar tillvara på förmåga och talang.

Vi fortsätter höja elevpengen och utöver det tillför vi redan nästa år fyra miljoner kronor för att förstärka arbetet med att förbättra resultaten i våra skolor.

Trosa kommuns ekonomi är stark och i god ordning. Vi kan därför även kommande mandatperiod fortsätta höja ambitionerna på område efter område.

I kommunalpolitiken handlar det väldigt mycket om att ta vara på möjligheter. Att ha insikt om att ett bra näringslivsklimat måste prioriteras, om det skall kunna skapas nya jobb. Att en lagom befolkningstillväxt över tid i hela kommunen är grunden för att också i framtiden ha ett skatteunderlag för välfärden. Att skattebetalarnas pengar måste användas klokt och effektivt för att vi skall ha råd med bästa tänkbara service och samtidigt ha rimliga skatter.

Vårt manifest hänger ihop. Vi tar ansvar för hela kommunen och alla våra viktiga verksamheter. Vi redovisar vad vi tänker prioritera och vad vi vill fortsätta förbättra. När du röstar på ett av partierna i Alliansen så vet du vad du får. Och du vet att du får en erfaren politisk ledning som har förmågan att få saker gjorda och som håller vad den lovar.

På söndag är det val och det finns bara ett politiskt alternativ som har presenterat ett gemensamt manifest och som innan valet har lämnat besked om ekonomin, skolan, förskolan, äldreomsorgen, trygghet, kulturen, miljön, fritiden, bostäder, integration, företagsklimatet, kollektivtrafik osv.

Mot Alliansen står fyra partier i opposition som inte har haft förmågan att komma överens om en gemensam politik. Det duger inte om man vill göra anspråk på att ta ansvar för vår kommun.

Trosa kommun har fantastiska förutsättningar. Lägg din röst på ett alternativ som har förmåga att ta tillvara på dem. Rösta på något av partierna i Alliansen på söndag!

Daniel Portnoff (M)

John Carlsson (C)

Bengt-Eric Sandström (L)

Arne Karlsson (KD)