Antalet cyklister har i Stockholm ökat med 70 procentpå tio år (SvD 14/9).

Tänk om Trosa kommun också får en utveckling där fler invånarna ställer bilen under milen och väljer cykel och eldrivna mikrofordon som färdmedel mellan kommunens orter och pendlingsstationer.

Tänk om Trosa kommun skulle satsa 150 miljoner på att bygga ut cykelvägnätet mellan orterna i stället för att bygga bilvägen infart Västra Trosa.

Tänk om vi kunde behålla Hungaskogens strövområde bilfritt och i stället kunna cykla mellan kommunens tätorter på cykelbanor.

Tänk om Trosa kommun kunde ta täten i försöken att skapa ett utsläppsfritt samhälle.

Hur många gånger har du bilen fullastad när du använder den på sträckor under milen? Hur många gånger har du funderat över om du kan byta ut några av bilresorna mot cykelfärder? Hur många gånger har du faktiskt ställt bilen och tagit cykeln?

Om du har för vana att byta ut några av bilresorna till förmån för cykel bidrar du redan till en utsläppsfri utveckling. Om du fortfarande funderar på att byta ut en del bilresor mot cykelfärder kommer du en dag att ta steget. Du har börjat tänka. Om du fortfarande har cykeln längst in i förrådet och inte hunnit börja tänka på att ställa bilen under milen kommer du göra det när du passerar cyklister under din bilfärd. Kanske köper du till och med en cykel i stället för ny bil nästa gång.

Tänk om Trosa kommun har felsatsat genom att lägga våra pengar på en bilväg, som inte behövs i framtiden. Tänk om vi i stället behöver fler cykelvägar.

Vi följer Stockholms utveckling inom andra områden. Kanske härmar vi deras utveckling även på cykelområdet.

Antalet cyklister har i Stockholm ökat med 70 procent på tio år. Hur stor ökning kan Trosa kommun prestera i den kategorin de närmaste tio åren?

Fundera på det en stund. Särskilt om du tillhör kommunens beslutande församling, som fortfarande har möjlighet att stoppa projekt infart Trosa och i stället bygga ut cykelbanenätet. Som invånare kan du påverka genom att meddela våra politiker vad du tycker.

Trosa