Nu pågår en avtalsrörelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona och Vårdförbundet om villkor för 90 000 anställda i vård och omsorg. Vi vill ha en löneinjektion till särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. De som är nödvändiga för att invånarna ska få en god och säker vård.

Krisen i vården är en bemanningskris – om det är vi överens med arbetsgivarna. Det är om lösningarna vi är oense. Vårt förslag kan rätta till arbetsgivarnas icke fungerande lönesättning, där den som är erfaren och särskilt yrkesskicklig bara tjänar några tusenlappar mer än den som är ny i yrket och där den största löneutvecklingen sker innan 35 års ålder.

Bristen på rätt utbildad personal är farlig för patienterna. Så här uttrycker en expert saken i en rapport från Socialstyrelsen: ”Det börjar med att man tappar de erfarna sjuksköterskorna och ersätter dessa med nya, osäkra som stannar i max två år, vilket leder till att teamarbetet med läkare och annan personal blir lidande. På längre sikt slutar även de erfarna läkarna för att de inte kan stå för den kvalitet som vården håller.”

Vi hade förväntat oss att SKL och Sobona skulle visa ett större engagemang för att lösa vårdens största utmaning när vi nu förhandlar på den här nivån för första gången på åtta år. Motparten är dock passiv när det gäller konkreta lösningar och vi undrar vilken instruktion SKL:s förhandlingsdelegation har fått av sina medlemmar. Vi kommer inte vidare på egen hand och har därför kallat in medlare.

Våra medlemmar slår i lönetaket vid 35 års ålder. Är det så Region Sörmland vill att det ska vara? Ansvariga politiker har länge kunnat gömma sig bakom SKL:s anonyma fasad i arbetsgivarfrågor, men nu är det dags att ni kliver fram och visar ledarskap.

Inför valet lyfte Moderaterna bättre arbetsvillkor som en faktor för att locka fler till vårdyrkena. Centerpartiet lyfte insatser mot personalbrist och vårdköer, genom karriärtjänster och en särskild lönesatsning. Socialdemokraterna tyckte att lönerna behövde höjas, men i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Regeringen har presenterat fördelningen av ”välfärdsmiljarderna”, där Region Sörmland får 123,3 miljoner kronor av totalt 4 miljarder. Hur tänker regionens ledning Monica Johansson, Jonas Lindeberg och Magnus Leivik prioritera dessa resurser? Avtalsrörelsen är ett ypperligt läge för er att göra verklighet av era vallöften!