Studsvik ligger mitt i Sörmlands oexploaterade kustområde. Ett brutalt ingrepp i naturmiljön som aldrig skulle tillåtas idag. Men på 50-talet var kärnforskningen en nationell angelägenhet av högsta dignitet.

I detaljplanen bestämde kommunen och länsstyrelsen: ”Området får användas endast för sådant industriellt och därmed samhörigt ändamål som har anknytning till verksamheten vid forskningsstationen. Traditionell industriverksamhet bör snarare förläggas till kommunens industriområden än till Studsvik.”

Därmed fastställdes villkoret för det brutala ingreppet. Området fick exploateras, men endast för forskning. Detaljplanen är ett samhällslöfte.

Vad vill företaget?

Sista reaktorn stängdes 2005. Forskningsepoken är avslutad. Vd:n Michael Mononen svarade i en intervju (Landets Fria Tidning 2017-11-01) att företagets verksamhet på platsen inte längre är forskningsfokuserad. Numera handlar det främst om att testa och analysera material och bränsle för att öka säkerheten på kärnkraftverk runt om i världen. ”Det kan handla om att utveckla metoderna för inkapsling, förvaring och transport av radioaktiva ämnen. Om en verksamhet tar ett beslut att investera i en reaktor kan vi komma in med expertis inom olika områden.”

Kommunalrådet Urban Granström (S) uttalade samtidigt: ”Studsvik är redan ett industriområde och mycket av planändringen handlar om att uppdatera vad som finns där i dag och hur marken får eller inte får användas. Det är svårt för kommunen att säga till en markägare att de inte får göra något som de redan har gjort. Vi kan bara se till att det görs på ett vettigt och bra sätt.” Kommunens hemsida: ”Med en ny plan kan även andra typer av verksamheter inom industri, kontor och lager tillåtas.”

Beskeden är otydliga och spretar.

Vad betyder ”uppdatera”? Vill (S) att detaljplanen ändras för att legalisera verksamheter som saknar anknytning till forskningen, vars tillkomst kommunen ändå har tillåtit eller blundat för under årens lopp? Är avsikten att ändra planen för att kunna tillåta utvecklingsarbeten åt världens kärnkraftverk? Ta emot och förvara atomsopor från övriga Europa?

Är S i Nyköping på väg att svika samhällslöftet att Studsvik endast fick exploateras specifikt för kärnforskningen? Det skulle innebära att vi inte kan lita på det som utlovas via det kommunala planmonopolet som Nyköpings kommun ska förvalta enligt plan- och bygglagen.

I dag fraktas radioaktivt kärnavfall till Studsvik för nedsmältning. Nyligen har den delen av Studsvik fått franska ägare. Är målbilden för (S) i Nyköping att Studsvik ska få utvecklas som en behandlingsanläggning för Europeiska atomsopor?

Svar före valet, tack!

Karl-Axel Reimer

ordförande, Naturskyddsföreningen Sörmland