Många unga oroar sig för klimatet och för att vi vuxna inte ska klara ta ansvar och göra det som krävs för att minska utsläppen, ställa om och stoppa klimatförändringar såsom temperaturhöjningar, skogsbränder och extremväder. Gretas Thunbergs klimatstrejk, som startade för lite mer än ett år sedan, fortsätter att inspirera. Genom den har de unga fått en plattform att agera ifrån. Klimatkrisen är vår tids största politiska fråga.

Nu är det dags för oss vuxna att också klimatstrejka och visa att även vi oroar oss.

Miljöpartiet de gröna i Nyköping har beslutat att inte delta i klimatstrejken som politisk organisation. Många av våra medlemmar och förtroendevalda kommer så klart ändå välja att delta eftersom vi alla har ett starkt klimatengagemang. I Nyköpings kommun är Miljöpartiet ett av de styrande partierna. Varje dag kämpar vi för en grönare politik i Nyköping. I varje diskussion och i varje beslut. Vår roll som ett styrande politiskt parti är att ta ansvar. Därför sällar vi oss inte som organisation till alla de som kräver ansvar.

MP är ett grönt parti och vår idé vilar på de tre solidariteterna:

• solidaritet med djur, natur och ekosystemet.

• solidaritet med kommande generationer.

• solidaritet med världens alla människor.

Vi vill ha ett hållbart samhälle som tar hänsyn till miljön, ekonomin och människorna. Grön politik handlar om att ta hand om varandra och vår jord. För att göra det måste vi lyssna och ta ansvar. Sen gör vi något. Tillsammans. Vi är oerhört tacksamma för alla engagerade ungdomar och andra medborgare, skolstrejkare och jobbstrejkare. Ideella föreningar och företag. Alla ni tillsammans visar att en grönare framtid är möjlig och en absolut nödvändighet. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Och tillsammans kan vi hitta bra sätt och hjälpas åt att sänka utsläppen och driva på den gröna omställningen.

På fredagens klimatstrejk denna vecka och alla andra dagar så lyssnar vi. Vi lyssnar in och vi rannsakar oss själva och vår politik. Ska vi driva andra frågor, kan vi kämpa ännu mer, vilka lösningar finns, hur blir vi ännu fler, vad kan vi göra tillsammans och om vi hjälps åt? Kom gärna och prata med oss! För att klara klimatkrisen så behöver vi alla tankar, idéer och inspel. Vi finns i stadshuset, på torget, på mail, telefon, på vår hemsida och sociala medier.