Vi har hela tiden försökt att visa på hela bilden av hur hälso- och sjukvården fungerar i Sörmland. Både det som är bra och det som är mindre bra. Samtidigt har vi hela tiden brottats mot en bild som spridits om att inget fungerar i landstinget. Detta är sorgligt för vi vet att detta inte stämmer.

Under mandatperioden har det arbetats strategiskt och långsiktigt för att stärka det vi är bra på och komma tillrätta med det som inte fungerar. Satsningarna på bland annat barn- och ungdomspsykiatrin, mobila team och ökad tillgänglighet i primärvården har genomförts med goda resultat. Samtidigt har vi, på samma sätt som alla landsting i landet, kämpat med överbeläggningar, bristande tillgänglighet, svårigheter att rekrytera och behålla personal och ett alltför stort beroende av hyrpersonal.

För att komma tillrätta med dessa problem har vi gjort stora satsningar för att bli en bättre arbetsgivare. Vi har satsat på våra chefer, höjt Ob-tillägg, höjt löner för sjuksköterskor i dygnet-runt-verksamhet och ökat antalet platser för AT- och ST-läkare. Detta har gjort skillnad. Vi är nu nere på en lägre nivå av överbeläggningar och utlokaliseringar än när mandatperioden började. Nästan 90 procent av våra medarbetare kan rekommendera sin arbetsplats och vi har ytterligare 500 medarbetare i hälso- och sjukvården jämfört med 2014. Bara sedan årsskiftet är det 45 fler sjuksköterskor anställda! Men samtidigt skulle vi behöva anställa ännu fler och just nu minskar antalet paramedicinare.

Även bilden kring väntetiderna är delad. Utifrån vårdgarantin är Sörmland bättre än rikssnittet på 3 av 4 områden, vilket är positivt. Men inom området ”Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar” har vi stora problem med väntetider. Men även här finns det skillnader utifrån vilken typ av behandling/operation det gäller och en stor del av kön består av utprovning av hörapparat.

Vi fyra partier är stolta över den utveckling som hälso- och sjukvården i Sörmland har uppvisat de senaste åren. Det är tydligt att vårt, men framförallt medarbetarnas arbete har gett resultat då vården i Sörmland i den senaste nationella patientenkäten går framåt och Sörmland tar stora kliv uppåt i Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Nu är det val och det är upp till väljarna att avgöra vilken bild som är mest sann. Är det den svartmålning som sker eller är det den mer nyanserade som vi försöker förmedla?

Mattias Claesson

gruppledare för Centerpartiet

Monica Johansson

gruppledare för Socialdemokraterna

Fredrik Lundgren

gruppledare för Liberalerna

Anna Wåhlström

gruppledare Miljöpartiet