Nu har det gått två månader sedan vi gick till valurnorna och ännu har vi inte en regering på plats. Det visar på svårigheterna att över huvud taget bilda en regering.

Möjligheterna att den regering som vi till slut ändå får kommer att vara slagkraftig är nog små. Mitt stalltips är att vi under ytterligare en mandatperiod får leva med en regering som främst kan jobba med budgeten som politiskt styrmedel.

Statens budget är förvisso viktig för företagen, men den styr verkligen inte allt. Många frågor är av en sådan karaktär att de inte ska in i budgeten. Om en regering försöker tränga in sådant i budgeten som inte har där att göra kan riksdagsmajoriteter däremot styra bort det. Det har vi redan sett prov på under de två senaste mandatperioderna.

Större förändringar kommer att behöva hanteras i breda blocköverskridande överenskommelser. Sådana kan ta längre tid och det behöver bli en kompromiss mellan fler partier än annars. Sådana överenskommelser kan borga för att de är stabila över en längre tid. Ett bra exempel på detta är pensionsöverenskommelsen som också bekräftades med en särskild blocköverskridande grupp som ska hantera pensionsfrågor. En blocköverskridande överenskommelse är dock ingen garanti för stabilitet. Det tog inte många år innan den stora skattereformen 90/91 hade brandskattats med justeringar i var och varannan skattesats.

Företagen får sätta sin förhoppning till att kommunerna driver på i de frågor som de ansvarar för. Låt oss först backa bandet en mandatperiod och se vad som har hänt. Utgångspunkt tar jag i Svenskt Näringsliv ranking av företagsklimatet. I Trosa har företagsklimatet legat relativt konstant på en hög nivå. Sedan tio år har Trosa en stabil position bland de 10 kommuner med bäst företagsklimat. Gnesta har lyft sitt anseende hos företagen under mandatperioden. Numera är Gnesta en kommun som ligger bland de 60 bästa i landet.

Nyköping har tyvärr tappat i ranking. Denna vandring söderut i rankingen inleddes redan under den förra mandatperioden och fortsatte under alla fyra åren. Numera ligger Nyköping strax under mitten när alla kommuner rankas. Oxelösund gjorde ett rejält kliv uppåt i rankingen under den förra mandatperioden och har legat relativt konstant runt mitten av rankingen under den senaste.

När jag gör en utblick över landet konstaterar jag att i de 10 kommuner som förbättrat sitt företagsklimat mest under föregående mandatperiod har det styrande partiet förstärkt sitt väljarstöd i 7 kommuner. I de 10 kommuner som försämrat sitt företagsklimat mest har det styrande partiet tappat i väljarstöd i 8 kommuner. Slutsatsen jag drar är att lyckas de styrande i en kommun riktigt bra med att förbättra företagsklimatet så gynnar det också partiet. Ett misslyckande leder till det motsatta.

Mitt råd till de politiker som nu ska styra är därför att gör vad ni kan för företagen. Och sedan gör ni lite till, och lite till. Det kan säkra ytterligare fyra år vid makten.

Björn Lindgren

regionchef, Svenskt Näringsliv Södermanland