Debatt Mer än någonsin tidigare är vår region en del av världen. Varje dag anländer och lämnar varor företag, människor reser över gränser, utbyten och möjligheter skapas. Handeln är den otvetydigt starkaste drivkraften för ekonomisk och mänsklig utveckling. Tillväxtstråket från Stockholm och söderut utgör ett pärlband av växande och strategiskt placerade kommuner. 

Inom 30 mil når vi 80 procent av Sveriges BNP, befolkning och företag. Vi har alla till buds tillgängliga transportmedel med två hamnar, tre flygplatser, Europavägar och en järnväg på väg att förbättras. Vi menar här finns möjligheter att bli Sveriges mest attraktiva tillväxtregion – men det kommer att krävas strategiska beslut och samarbete över gränserna. För vi står inte utan utmaningar, på såväl lokal, nationell och internationell nivå. 

Klimathotet är det mest överhängande, politiken och näringslivet måste samarbeta för nödvändiga framgångar. Inkludering, utbildning och digitalisering är andra påtagliga utmaningar som riskerar att dränera och polarisera människor och samhällen. Det är en utveckling vi inte har råd med. Med höjda kompetenskrav och föränderligt arbetsliv behöver vi hushålla med resurser – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Samtidigt finns fantastiska möjligheter för dem som inser allvaret. 

 

Som vi ser det står East Sweden inför tre scenarier: 

Status quo: vår region flyter med i den allmänna utvecklingen. Vår relativa position förändras inte medan huvudstadsregionen fortsätter att växa. Var står vi då 2040?

Uppgivenhet: lite görs för att driva utvecklingen framåt och vår region hotas av stagnation. Satsningar på infrastruktur och andra investeringar minskar, medan Stockholm växer och drar till sig talanger och kompetens. Var står vi då 2040?

Vision: progressiva samarbeten över administrativa gränser skapar mervärde och tillväxtmöjligheter. Ostlänken håller tidplanen, snabbjärnväg knyter storstadsregionerna till varandra och Europa, talanger lockas hit och vårt varumärke East Sweden får internationell lyskraft. Var står vi då 2040?

 

Vi vet vilket scenario vi tänker arbeta för – visionen. Men vi kan inte göra det ensamma, vi måste göra det tillsammans med andra. Vårt löfte inför 2020 är att arbeta än mer aktivt för att öka vår regions attraktivitet. Vilket scenario vill du jobba för?