Övrigt Din bil fungerar inte utan ett lämpligt drivmedel. Din kropp fungerar inte utan lämplig mat och dryck. Välfärden och tryggheten i Nyköping fungerar inte, utan att företag driver lönsam verksamhet, som skapar sysselsättning, försörjning och skatteintäkter. Vi måste ge företagen, i synnerhet de små, ännu bättre förutsättningar att våga etablera och expandera sin verksamhet i vår kommun. Några viktiga reformer ligger förstås i statens makt, som förändringar av skatte- och arbetsrättslagstiftning. Men det finns också mycket vi kan göra lokalt, för att bli en attraktiv kommun att etablera moderna tillväxtföretag i.

– en utbyggd infrastruktur i HELA kommunen, så att företag kan etableras och fungera lika självklart i både stadsmiljö och på landsbygden. Näringslivsenheten bör kompletteras med en landsbygdsutvecklare.

– en tydligare samordning mellan viktiga lokala företagsfrämjare, som ALMI Företagspartner, Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet m fl. Där börjar ofta engagemanget som ska tas tillvara.

– en väg in till alla kommunala förvaltningar som kan bli aktuella för ett företag. Hanteringen av tillstånd och rådgivning ska gå snabbare och avgifter för olika kontroller, ska faktureras i efterhand när något faktiskt gjorts.

– en högre värdering i offentliga upphandlingar, för närproducerade varor och servicetjänster. Till exempel livsmedel till skola och äldreomsorg. Miljön skonas, lokala arbetstillfällen ökar och skatteintäkterna stannar i kommunen.

– en förstärkt dialog med gymnasie- och yrkeshögskolor i kommunen, kring vilka kurser och utbildningar som ska bedrivas för att bäst försörja lokalt näringsliv med rätt kompetens.

Om Centerpartiet får din röst i kommunalvalet, kan allt detta bli verklighet. När detta blir verklighet, kan vi fortsätta framåt, med utveckling av välfärden för våra medborgare. Då har vi stärkt de ekonomiska förutsättningar för det. Rätt bränsle ger önskad effekt.

Anders Eriksson Centerpartiet, riksdagskandidat (plats 15), kandidat till kommunfullmäktige Nyköping (plats 9)