Rättvisa och miljö hänger ihop. Bara genom minskade klyftor mellan fattiga och rika, och mellan män och kvinnor, kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle. Det begränsade miljöutrymmet behöver fördelas rättvist. De underliggande strukturerna måste ändras.

Vänsterpartiet har arbetat fram ett ekologisk-ekonomiskt punktprogram för att visa hur de ekologiska och ekonomiska frågorna går hand i hand. Vi ser att klimatkrisen inte uppstått genom att enskilda människor gjort felaktiga val. Därför kan vi inte lägga ansvaret för omställningen på enskilda människor. Omställningen måste ske lyhört inför hur människors vardag ser ut, men med ett högre tempo.

Vänsterpartiet har i samarbete med regeringen fått igenom en satsning på att rusta upp och energieffektivisera bostäder på ett sätt som inte fördyrar för hyresgäster. Vi har fått igenom flygskatt och steg mot att Trafikverket ska ha direkt ansvar för mer av järnvägsunderhållet.

I Landstinget Sörmland ser vi nyttan i att arbetet med miljö- och klimatfrågor ingår i det vidare begreppet hållbarhet. Vi har fått igenom en utredning om avgiftsfria sjukresor med kollektivtrafik. Vi föreslår att personal ska få ett månadskort för att locka till att ta sig kollektivt till arbetet. Vi vill även se en smidigare pendling in och ut ur länet.

Klimatfrågan ger oss en historiskt unik möjlighet att tillsammans bygga ett bättre och mer hållbart samhälle. Vänsterpartiet har visat att vi tar miljöfrågorna på allvar. Vi ser att samhället kan göra mycket mer och vi måste förändra tillsammans, utan pekpinnar.

I den nya regionen är det viktigt att minska klimatpåverkande utsläpp från transporter och av mediciner som sprids i våra vatten. Det krävs konkreta åtgärder och att vi hjälps åt.

För att bygga ett mer jämlikt samhälle behöver vi se till helheten och skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Sådan politik kommer Vänsterpartiet fortsätta driva i den nya regionen, en politik för alla, inte bara några få.

David Aronsson

landstingspolitiker, plats 6 på Vänsterpartiets lista till valet