Debatt I en mycket tänkvärd artikel (SN 21/2) skriver Marianne Larsson som representant för Tunabergs Socialdemokratiska förening om oron för följderna av nedläggningen av Coop i Nävekvarn. Barnfamiljernas och de äldres möjligheter till dagliga inköp, turismen och i ett längre perspektiv färre barn, nedläggningen av skolan etcetera. Marianne Larsson pekar på att köptroheten svajat betänkligt hos många av dem som bor i Nävekvarn och utan trogna kunder kan ingen butik överleva.

 

Den bristande köptroheten är nu inget problem som begränsas till Nävekvarn. Det finns en vana hos många Nyköpingsbor att göra sina inköp i Norrköping, Linköping och inte minst i Stockholm. Detta fastän Nyköping har affärer som Johnells, Possings, Hellmans och parfymeriet Carina. Till det kommer en välsorterad bokhandel. För att nu nämna några affärer med en för en mindre stad ovanligt hög klass.

Under senare år får man ett intryck av att alltfler butiker har stängts. Det sitter brunt papper i många butiksfönster och det också i centralt belägna lokaler, där man tycker att affärsläget borde vara tillräckligt bra för att locka mycket kunder. Men konkurrensen med näthandeln gör det allt svårare för många trots goda förutsättningar. 

 

Den uteblivna köptroheten mot den ordinarie handeln och ickenäthandeln som det kan kallas har som Marianne Larsson skrev många negativa konsekvenser. Ett centrum i Nyköping utan många affärer med ett varierat utbud av varor skulle naturligtvis ha allvarliga konsekvenser, inte minst när det gäller att locka folk att bosätta sig  här. Samtidigt som Nyköpings affärer behöver nya köptrogna kunder är det inte ovanligt att hitflyttade stockholmare fortsätter att handla i Stockholm utan att närmare överväga det utbud som ryms i Nyköping. Den köptrohet som de hitflyttade har i Stockholm behöver de visa också här. Om inte flytten hit skall upplevas som en besvikelse.

Det förekommer ibland inlägg i SN från företagare, som inte tycker att kommunen gör tillräckligt för att stimulera företagsamheten i. Till saken hör då att det enligt kommunallagen är tillåtet att rent allmänt underlätta för företagandet men inte att stödja ett enskilt företag. Man får ibland ett intryck av att dessa bestämmelser inte är allmänt bekanta bland företagare.

 

Det är ändå lätt att dela Marianne Larssons oro inför utvecklingen i Nävekvarn En kustpärla med också gammal fin bebyggelse. Det bör finnas goda möjligheter till ökad bebyggelse för en växande befolkning. Inte minst som en följd av Ostlänken. Nävekvarn behövs!