Den kris i sjukvården som beskrivs som sjuksköterskebrist kan till del bestå i att utbildade sjuksköterskor slutar för att de inte upplever att de får utföra sitt jobb på ett meningsfullt sätt. Många sjuksköterskor har slutat för att sedan börja arbeta genom bemanningsföretag men också inom helt andra branscher som inte har med sjukvård att göra. Anledningar till att man slutar kan bero på önskemål om schemaläggning och löner. Men andra faktorer kan bidra till att arbetet inom vården blir tungt och stressigt, såsom som behovet av fler kollegor och behov av utveckling av kvaliteten och kompetensen inom omvårdnaden. Det är det stort samhällsekonomiskt slöseri att personal ur akademiskt utbildade yrkesgrupper inom vården väljer bort landstinget som arbetsgivare. Att öka kvaliteten och kompetensen inom omvårdnaden kan därför vara viktiga komponenter för att tillföra en större tillfredställelse med arbetet och för att behålla erfarna och kompetenta medarbetare och för att rekrytera nya. Bland läkare inom vården framhålls att bristen på sjuksköterskor är begränsande bland annat vad gäller kapaciteten att utföra kirurgiska operationer. Om detta forstätter riskeras att den samlade kompetensen inom landtingets sjukvårdspersonal kan minska.

Som landstingspolitiker hade jag den 12 juni den stora äran och nöjet att få tillbringa min dag tillsammans med den ytterst kompetenta, hängivna och trevliga personalen på Intensivvårdsavdelningen/Anestesi, Uppvakningsavdelningen, Operationsavdelningen och Akutmottagningen vid Nyköpings Lasarett. Det var en mycket lärorik dag med många intressanta samtal om vården och dess villkor. Bland annat nämndes just sjuksköterskebrist som en begränsning för att kunna utföra operationer inom kirurgi och andra specialiteter. Man blir ödmjuk inför all den samlade kunskap och kompetens som står till tjänst för vår sjukvård. Det är mycket viktigt för landstingets sjukvård att den kompetensen tas väl om hand och får möjligheter att utvecklas. Jag vill rikta ett varmt tack er alla som bidrog till en mycket intressant och givande dag.

För att våra kompetenta och hängivna medarbetare skall kunna utöva sina yrken och uppgifter på det mest professionella och för Landstinget mest effektiva sättet, behövs en personalpolitik som gör Landstinget till en ännu bättre arbetsgivare. En arbetsgivare som erbjuder stimulerande, utmanande och utvecklande arbetsuppgifter så att varje individ får utveckla sin fulla potential i det lagarbete som det innebär att arbeta i sjukvården. Ingen skall behöva känna sig understimulerad eller behöva arbeta under sådan stress att man inte kan gå hem från arbetet när dagen är slut och känna att man gjort en insats man är stolt över och se fram emot att komma tillbaka till sitt jobb nästa dag.

För att behålla våra fina och kompetenta medarbetare och stimulera till vidare utveckling och befrämja trivsel i arbetet behövs en nytt och modernt ledarskap som har förmågan att utveckla Landstinget till en bättre arbetsgivare och som aktivt utvecklar det verksamhetsnära ledarskapet i vården.

En röst på Moderaterna den 9 september är en röst för det moderna, verksamhetsnära ledarskapet och en röst på att bibehålla och stärka den högkvalitativa kompetens vi har i Sörmlands sjukvård.

Michael Swedberg (M)

kandidat på Regionlistan