Övrigt Miljöpartiet i Nyköping är inne på sin tredje mandatperiod i majoritet. Vi är stolta över att få vara med och bygga ett hållbart Nyköping. Nyköping har blivit grönare med MP i styret bland annat genom mer ekologisk mat (6:e bäst i Sverige) och kött enligt svenska djurskyddskrav, giftfri förskola, gröna lån och divestering, infört elbilar och elbussar är på väg, gåfartsgata på Ö. Storgatan, investerat i vattenkraftverk, höjt lärarlöner och utökat elevhälsan. Vi vill gärna fortsätta bygga ett vänligare och grönare Nyköping. Härom helgen lanserade Miljöpartiet i Nyköping sitt valmanifest. Vi ser framför allt följande områden där vi vill fokusera den gröna utvecklingen:

Barn och äldre: Äldre behöver komma ut mer och äta tillsammans med andra och kompetensförsörjningen behöver säkras inom vården så att personalen trivs och mår bra. MP vill införa ledsagning till lunchrestaurang och höja undersköterskelönerna. Fler barn behöver trivas och må bra i skolan. Den psykiska ohälsan hos unga måste bekämpas. MP satsar därför på utökad elevhälsa, fler vuxna i skolan och bättre fritidsmöjligheter. Skolans koppling till arbetsmarknaden behöver stärkas med prao från åk 7 och feriepraktik till alla unga from åk 8.

Grön omställning: Nyköping ska sänka sina utsläpp genom fortsatt grön omställning och ökad självförsörjning. Vi vill bland annat investera i vindkraft, elbussar och solceller. Vidare att Ö. Storgatan blir bilfri och att Nyköpingsån får bättre miljöstatus och fiskevägar. Vi vill också krav-certifiera kommunens kök och utöka återvunnen på Björshult med en återbruksbutik. Nyköping ska bli en mer barnvänlig cykelstad där det är lätt att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik för den som kan. Särskilt barn och ungas väg till och från förskola/skola ska prioriteras.

Kultur och social sammanhållning: Konkreta satsningar i Nyköpings mest segregerade områden med lägst folkhälsa genom fler arbetstillfällen på plats och utökat samarbete mellan socialtjänst och polis. Vi vill se ytterligare ett äldreboende i Brandkärr och ett i Oppeby, samt en fritidsgård i Brandkärr. Vi behöver mer kultur i vardagen och på våra scener. Culturum ska moderniseras till ett framtidens bibliotek med café och barnkulturpark. Det ska bli billigare för småskaliga produktioner och ungdomsevent att hyra kommunens scener och kulturskolan ska utökas med utbildningsverktyget ”El sistema”.

Allt detta hoppas vi får möjlighet att diskutera med dig som Nyköpingsbo fram till valet. Vi har öppet hela sommaren i vår lokal på Ö. Storgatan. Kom gärna förbi - ta en kaffe, sy en tygpåse eller plantera en jordgubbsplanta samtidigt som vi pratar om hållbara utvecklingsidéer för Nyköping.

Malin Hagerström, Marco Venegas, Karina Josevski, Ibbe Haji, Ylva Franzén, Jonas Augustsson, Malin Holmgren, Gunnar Åsell, Monica Bengtsson.

Kandidater till kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Nyköping.