Debatt Hur kan fler nå arbetsmarknaden, speciellt de som står långt från den? I Södermanland är det en viktig fråga som vi borde ställa oftare, eftersom vi är det län som har bland landets högsta arbetslöshet. Jag har funderat på detta många gånger både i mina tidigare uppdrag i kommunen och nu i riksdagen. Att fler människor arbetar är viktigt för att vi ska få fler skatteintäkter som vi kan använda till fler lärarassistenter och fler patientkontakter för vårdpersonalen. 

 

I mitt nuvarande uppdrag återkommer jag ofta till olika skatter och olika stödanställningar som redskap, för att få fler i arbete. Det är några av de saker vi kan bidra med från riksdagen, men det är i det nära arbetet med de personer det gäller som vi kan stötta personer till att komma närmare arbetsmarknaden. 

Några av de konkreta exempel som finns i Södermanland, handlar om att se till den enskilde individens inre resurser och hur man kan arbeta med dem för att stötta personen att ta steg framåt för att i framtiden kunna arbeta på hel- eller deltid. För vissa är detta ett stöd som kan ges under sex månader för att därefter kunna ta sig vidare till en praktik eller ut på arbetsmarknaden. För andra kan det handla om år av stöttning på olika sätt. Det bygger på nära samarbete mellan kommunen och en lokalt närvarande arbetsförmedling. En annan viktig framgångsfaktor är att var och en får ett individuellt stöd in sin väg framåt. 

 

På Hornuddens trädgård utanför Strängnäs pågår ett arbete med konsekvenspedagogik. Det är ett sätt att arbeta med ungdomar, där de bemöts utifrån var de befinner sig just nu och försöker nå förståelse för egna fria val och hur det påverkar målet att bli självförsörjande. Det är inte pekpinnar och risk att inte få återkomma, utan det bygger på egen utveckling och förståelse för eget beteende. På detta sätt individer tagit sig ut på en praktik som kan leda till en första anställning. 

Ett annat konkret exempel är från arbetsmarknadsenheten i Katrineholm och Vingåker. Här pågår många olika verksamheter, där de som står långt från arbetsmarknaden kan träna på allt från att vika kläder, göra smörgåsar till att reparera möbler och sedan sälja dessa vidare. Det är viktigt för individernas utveckling att få prova olika arbetsuppgifter, men framför allt att bygga upp självförtroendet och kunna ta steg framåt. 

 

Det är viktigt att fokusera på individen och inte stora grupper när rätt stöd ska ges i praktiken. Från riksdagen krävs flexibilitet och så få pekpinnar som möjligt, när det gäller stöd till att fler ska nå självförsörjning. Arbetsförmedlingen i dess nya form har en viktig funktion att fylla i att vara lokalt närvarande och fokusera på de enskilda personernas behov.