Debatt För svenska åkeriföretag är vintern intimt förknippad med ett tungt arbetsmiljöproblem: halka. ishalka, blixthalka, svarthalka. Ibland med dödsolyckor som följd. Alltid med enorma ekonomiska förluster för samhället. Kommer vi tillrätta med problemet minskar också förseningar av transporter som uteblir till sjukhus, livsmedelsbutiker och industrier. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stannar samhället efter bara några dagar utan lastbilar. 

Snöröjningen måste kopplas loss från övrigt vägunderhåll. Snöröjningen måste prioriteras som en akut åtgärd. 

 

Den olycka som inträffade natten mot den 28 februari vid Tystberga norr om Nyköping har vi fått indikationer på kan vara ytterligare ett resultat av att vinterväghållningen inte tas på allvar. Rapporter från åkerier i området är svidande i sin kritik. Svevia ansvarig driftentreprenör måste ta sitt ansvar och beställaren Trafikverket måste gå in och peka med hela handen. Trafiksäkerheten sätts ur spel när det gäller att snöröja och halkbekämpa inte görs i tid. Detta är inte första gången vi får information om undermålig vinterväghållning på större och viktiga vägar. 

 

Vägen är vår arbetsplats. Därför drabbas vi absolut hårdast av bristande vinterväghållning. Samtidigt är det också vi som utför vinterväghållning. I en bransch som är så snabb som vår, är det frustrerande att se snön falla utanför fönstret utan att kunna agera. Ju längre tid som går efter att snön börjat falla och vägen röjs, desto värre blir problemen. Att agera snabbt är nyckeln för en välfungerande vinterväghållning. 

Det är entreprenören för driftområdet som ringer ut åkeriet när det är dags att snöröja eller halkbekämpa. Åkeriföretagen hade prioriterat annorlunda och vill eller kan inte ta ansvar för en bristfällig vinterväghållning. De åkerier som normalt sett utfört vinterväghållning, tackar nej eller avsäger sig uppdraget eftersom det blir nästintill omöjligt att utföra. 

 

Vädrets makter går inte att gardera sig emot eller försäkra bort. Däremot kan vi hantera ett icke planerat snöfall, om vi låter åkeriföretag lämna anbud på akuta åtgärder. En fungerande väg är viktigare för oss än för någon annan, och vi har expertisen och resurserna för att röja den. Låt oss utföra vinterväghållning så som det görs bäst – då det behövs.

Det är viktigt att Trafikverket ser över möjligheten att teckna avtal direkt med åkeriföretagen och kringgå de större entreprenörerna. Upphandla direkt från svenska åkerier. Varför ska vi inte ha en vinterväghållning i världsklass?