Debatt Politiker försöker tysta ned det, påhejade av lobbyister från näringsliv och sjukvårdsföretag: Sveriges sjukvård är tudelad och klyftan växer. Det påstås att halvprivata lösningar avlastar det offentliga men tvärtemot skadar det den välfärd vi byggt upp i Sverige, det ger dig och dina nära och kära en otrygg vård och kan på sikt lämna dig utan skyddsnät.

 

Många tvångsansluts in i halvprivata sjukvårdslösningar genom sjukvårdsförsäkringar av sina arbetsgivare. Detta händer främst personer som har fast jobb, kanske villa och bil av känt svenskt märke och vovve. Inte den ensamstående undersköterskan i miljonprogramsområdet. 

De som kan dra nytta av dessa system är oftast personer ur röststarka grupper och som en konsekvens dras intresset för det gemensamma ner. Samtidigt undrar kanske den tvångsförsäkrade: betalar jag inte dubbelt nu? Varför måste jag betala skatt då jag använder det privata? Dagens sjukvårdspolitik och system tydliggör att vi lever i ett klassamhälle i Sverige i dag. Vi kan inte blunda för detta längre.

 

Privatiseringarna urholkar hälso- och sjukvårdslagens text om att det är den som har det största behovet som ska ges företräde i vården. När sjukvård blir en köp och säljvara ställer köparna krav utifrån vad de betalat och säljarna försöker tjäna så mycket som möjligt. Vårdbehovet sätts åt sidan. Vänsterpartiet anser att vård inte ska vara en handelsvara.

Välfärden ska vara gemensam och fungera för alla. Vi anser att vinster i välfärden ska återinvesteras. Vänsterpartiet vill inte skapa ett system där mindre bemedlade ska behöva köa, kämpa eller bevisa att de är i behov av det offentligas stöd. 

 

Tänker vi oss tillbaka till 80-talet, om någon då sagt till oss att vi innan 2020 skulle ha medborgare som köpte sig före i sjukvårdsköer så skulle vi skrattat, inte skulle vår välfärd kunna plockas sönder så?! Då styrde ett socialistiskt parti Sverige, men det socialdemokratiska partiet som styr i dag är trött och fragmentiserat. I dag är Vänsterpartiet det enda alternativet till vänster.

Många människor blir förda bakom ljuset och invaggade i att de stödjer det offentliga när de i själva verket är del i att plocka isär det. Affärssekretessen hos de privata företagen gör det omöjligt för den enskilde att helt ut förstå vidden av hur välfärden bryts ner. 

 

Hade det skett över en natt att 650 000 personer plötsligt bytte vårdgivare till det privata då hade vi reagerat. Pö om pö men ändå rätt fort har välfärden monterats ner. Det har försökts tystas ner men klyftan växer och gör sig påmind. Än är det inte för sent. Ta ställning, ifrågasätt.