Övrigt Vänsterpartiet föreslår en reform där kostnader för tandvård över 2 000 kronor fullt ut subventioneras. Detta gäller de kostnader den enskilde har under en tolvmånadersperiod. Förslaget innebär ett att nuvarande system där staten subventionerar 50 procent på kostnader mellan 3 000 och 15000 kronor och 85 procent från 15 000 kronor och uppåt avskaffas. Tandvårdsbidraget påverkas inte av förslaget.

De ekonomiska klyftorna präglar Sverige. Hundratusentals svenskar går inte till tandläkaren fast de behöver det. För den som ändå inte har råd med behandlingen blir det mindre meningsfullt att över huvud taget undersöka tänderna. Enligt PRO har 13 procent av pensionärerna avstått från tandläkarbesök under det senaste året trots att de haft problem med tänderna. Bland pensionärerna med de lägsta inkomsterna var det nästan en fjärdedel som inte gick till tandläkaren. Men problemet finns bland personer i alla åldrar. Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller helt avstår från tandläkarbesök.

Vänsterpartiets utgångspunkt är att alla ska ha råd med friska tänder. Precis som att man kan gå till sjukvården oavsett om man är rik eller fattig så ska man kunna gå till tandläkaren. Det ska inte synas i munnen om man har hög eller låg inkomst. Det är dags för nästa stora sociala reform – ett högkostnadsskydd i tandvården.

Med detta förslag tas stora steg mot Vänsterpartiets mål om att tänderna på riktigt ska anses som en del av kroppen och därför omfattas av högkostnadsskydd. Vårt svar på ett Sverige där toppen drar ifrån, och där många lämnas efter, är en politik för ekonomisk jämlikhet. Stora klyftor är dåligt för ett lands utveckling. Och tvärtom. Jämlika samhällen presterar bättre. Folk mår bättre. Vi vill att Sverige åter igen ska bli världens mest jämlika samhälle, ett samhälle där tänder och god munhälsa inte längre en klassfråga.

Lotta Johnsson Fornarve, riksdagsledamot, 1:a på Vänsterpartiets riksdagslista.

Lotta Back, Gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland, 1:a på Vänsterpartiets Landstingslista.