Debatt Samhällsstrukturer beroende på klass och kön påverkar oss på olika sätt. Men det är få som vill kännas vid de strukturer som gör att människor beroende på ursprung utsätts för olika motstånd i livet. En rapport från Länsstyrelsen Stockholm visar att afrosvenskar har lägre lön jämfört med övrig befolkning med samma utbildning. Bilden bekräftas i en studie i The Sociological Science, där Sverige som ett av nio undersökta länder har den näst högsta graden av diskriminering på arbetsmarknaden kopplad till hudfärg. 

 

Få ser sig själva som rasister, men om vi erkänner att grupper av människor förtrycks, betyder det också att det finns de som förtrycker. Medvetet eller ej. För den som inte drabbas är det till synes små ”oskyldiga” handlingar där förklaringen sällan har med rasism att göra. Men för den som drabbas blir de upprepade handlingarna själva definitionen av rasism. 

Detta har på senaste blivit kännbart för personer med sydöstasiatiskt utseende, i och med utbrottet av det nya coronaviruset. Berättelserna om kränkningar och undvikande beteende från omgivningen är många. Att på väldigt lösa grunder göra antaganden som stigmatiserar en grupp människor, vad är det om inte rasism?

 

Vithet bär med sig ett privilegium som de flesta vita i Sverige aldrig reflekterat över. Att diskutera och problematisera detta blir därför ett rött skynke för många. Bara för att man är vit betyder det inte att man fötts med silversked i mun. Men det innebär att man i alla fall inte har haft det svårare på grund av sin hudfärg. 

 

Som vit har jag ett ansvar att försöka förstå. Inte bara hur andra utsätts utan också hur mina handlingar stukar och bryter ner. Att vara vit innebär till exempel att andra inte undviker att sätta sig bredvid dig på tunnelbanan eller att du inte behöver bära skuld för vad en annan person med din hudfärg gjort.

För att vi ska kunna motverka den strukturella rasismen i samhället behövs vita allierade. Det arbetet börjar med att vi ser oss själva i spegeln och inser vår del i upprätthållandet av dessa strukturer, för att sedan kunna vidta konkreta åtgärder.