Övrigt Arbetslivet Stress i arbetslivet kan minska genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete. För två år sedan kom Arbetsmiljöverkets föreskrifter för att motverka stress, diskriminering och trakasserier. Men föreskrifterna har fått ett begränsat ­genomslag, det visar en undersökning av Vision.

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att, i samverkan med facken, erbjuda skyddsombud och chefer adekvat utbildning. Ändå har bara hälften av Visions skydds­ombud fått utbildning om ­föreskrifterna genom sin ­arbetsgivare, trots att arbetsgivarna är ytterst ansvariga för arbetsmiljön.

En fjärdedel av skyddsombuden och huvudskyddsombuden uppger att föreskrifterna endast används i liten utsträckning eller inte alls i arbets­miljöarbetet på den egna ­arbetsplatsen. Ungefär lika många anser att föreskrifterna inte bidragit till att förbättra arbetsmiljön.

På många arbetsplatser i Nyköpings kommun efterlevs ­föreskrifterna, men långt ifrån överallt. Nu behöver Nyköpings kommun ta ansvar så att verktygen används och ger ­effekt överallt.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. De är stolta, professionella och engagerade i sina jobb. Samtidigt upplever många att arbetsbelastningen är ohälsosamt hög och att förutsättningar att göra ett bra jobb ofta saknas.

Därför fortsätter Vision sitt arbete för friskare arbetsplatser och föreslår tre åtgärder för att öka kunskapen om föreskrifterna, stärka det lokala arbetsmiljöarbetet och skapa friskare arbetsplatser:

Utbilda politiker, skyddsombud och chefer om föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Att involvera ­lokala politiker i arbetet har ­visat sig ge mycket gott resultat.

Stödja lokala verksamheter med praktiska verktyg, såsom checklistor, att nå en hälsosam balans mellan krav och resurser.

Minska antalet medarbetare per chef så att chefer kan ­jobba förebyggande med arbets­miljön

Vision vill nu se initiativ till utbildningsinsatser och systematiskt arbete med verktygen ute på arbetsplatserna. Här har arbetsgivaren Nyköpings kommun, ansvariga politiker och vi fackliga organisationer ett gemensamt ansvar. Arbetslivet kan bli mer mänskligt ­genom ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete. I det arbetet vill Vision vara med och bidra.

Dalia Eid ordförande Vision Nyköpings kommun Per Norrhäll huvudskyddsombud Vision, Nyköpings kommun Veronica Magnusson förbundsordförande Vision