Trafik Helene Svensson som bilist kan jag hålla med dig om att övergångstället över Västra Viadukten kan vara problemariskt Som gångtrafikant och cyklist är jag däremot inte helt övertygad om att det är en så helt utmärkt gång och cykelbana under Västerleden Krånglig,krokig och rejäl sluttning.

(Varför måste dina medtrafikanter gångare och cyklister alltid dra det kortaste strået och få den längre vägen att ta sig fram)

/Trafikant