Övrigt Kommunikatörerna För mig är det viktigt att våra medarbetare i landstinget Sörmland gör rätt saker. Jag anser att varje yrkeskategori ska arbeta utifrån sin specifika kompetens. Det är därför vi har ett arbete i gång med vad vi kallar Vårdnära service och Vårdnära administration där vi lyfter in andra personalkategorier så att våra medarbetare i Hälso- och sjukvården kan arbeta på sin högsta kompetens.

Detta gäller givetvis även när jag tittar på vad jag vill att våra chefer ska göra på sin arbetstid. Jag anser att det är slöseri med både kompetens och tid att våra chefer ska sitta och uppdatera hemsidor och facebooksidor, skicka ut annonser om att det är dags att vaccinera sig, informera om byggprojekt så patienterna hittar till rätt ställe, göra rekryteringsannonser och så vidare. Jag vill i stället att våra chefer ska finnas tillgängliga i det dagliga arbetet, visa personlig omtanke, ge inspiration och motivation och tillsammans med dennes medarbetare utveckla verksamheten. Våra kommunikatörer bidrar i allra högsta grad till att våra chefer kan fokusera på rätt saker. Förutom att underlätta för våra chefer bidrar givetvis våra kommunikatörer med service både till andra medarbetare, patienter och till allmänheten.

Jag anser även att kostnaderna för vår kommunikationsavdelning behöver tas i ett sammanhang. 14,5 miljoner kronor kan låta mycket och är det också. Samtidigt har landstinget Sörmland en budgetomslutning på över 10,6 miljarder!

Jacob Sandgren (S) Personallandstingsråd