Övrigt Avfall Sophämtning, latrin- och slamtömning av slutna tankar har höjts kraftigt 2018. T.ex en 3 kubikmeter tank höjts från 1251 kr till 1750 kr = 40 procents höjning.

Jämför man med Gnesta är skillnaden ännu större, då är det 60–90 procent dyrare i Trosa.

Höjningarna är så höga att Alliansen har valt att inte ta med avgifterna i broschyren ”Avfall och källsortering 2018. I broschyren 2017 fanns avgifterna med.

Varför är skillnaden så stor till nackdel för Trosas invånare.

Kommunerna använder samma företag för slamtömning.

Yngve Hurtig