Övrigt Skolan I dag läser vi om fri­skolornas glädjebetyg med Internationella Engelska ­skolan i topp. De resultat som skolan visar handlar om generös betygssättning. Eleverna från friskolorna klarar sig sämre på högskolorna än eleverna från de kommunala skolorna och anledningen är betygsinflationen.

Professor Jonas Vlachos tillskriver friskolornas “betygsövertag” som en konsekvens av glädjebetyg. Det kan ju inte vara rimligt då betygen måste handla om vad man kan och hur hårt man jobbar för samtliga elever oavsett skola. Betygsinflationen handlar om vinstjakt och att friskolor lockar till sig elever med statistik om höga betyg. Friskolekoncernen Engelska skolan gör en vinst på 152 miljoner om året. Pengar som borde återinvesteras i vår gemensamma välfärd och skulle räcka till bland annat fler lärare, mera läromedel, skolbibliotek, stöd till elever. När de uttalar sig om begränsningar av vinster i välfärden kallas vinstbegränsningar “kommunistvälde” och man kämpar för sina pengar med näbbar och klor. Hur blev det så här i svensk skola? Går det någonsin att backa tillbaka bandet mot en likvärdig skola eller att stoppa segregationen i svensk skola?

Det är orimligt att elever och föräldrar ses som konsumenter på en marknad där betygsinflation skapas och där orimliga vinster ses som ett syfte för att driva våra skolor. Majoriteten av svenska folket är emot vinster i välfärden, ändå fortsätter jakten. Vinster i välfärden är en så viktig fråga för Sveriges skolutveckling att en folkomröstning behövs. Vilka krafter styr dessa företag och varför får dessa krafter fortsätta ange tonen i skoldebatten? Det handlar om våra gemensamma skattepengar och vår gemensamma välfärd, vad kan vara viktigare? Skolan ska spegla samhället i mångfald, alla ska ha samma möjligheter till stöd och hjälp. Så är det inte idag och segregeringen av svensk skola fortsätter. Betygsinflation och obegränsade vinster hör inte hemma i svensk skola.Det är inte värdigt Sverige och vi kan bättre. Vi borde vara ett föredöme.

Annelie Danling Brash