Insändare Det är mycket stress bland många bilister, ännu mera stress bland många cyklister. Du som sitter i bil och känner vanmakt,
tänk på den med rullator i långsam takt. Skall han gå omvägen vid viadukten, du mister. Är man trött på köer åk andra tider,
Njut av musik i bilen där du framåt glider. Det finns alternativvägar även för bilist, Att hacka på gångarna tycker jag är trist.
Det är märkligt att det om allt blir strider.