Insändare Jag är god man åt tre personer och som sådan kommer jag ofta i kontakt med socialtjänsten i Oxelösunds kommun. Det man då kan konstatera är att samtliga tjänstemän som jag träffat, men också hemtjänstpersonalen och på Finlirarna, gör ett mycket professionellt arbete. Det är inget problem att kontakta dom och har dom några tankar kring mina huvudmän så ringer dom. Alltid trevliga och alltid villiga att försöka hitta lösningar och göra det dom kan inom ramen för det regelverk dom har att förhålla sig till. 

Arbetet är ju utsatt, särskilt i dessa tider och i landet ”någon annan Sverige”. Alla klienter är säkert inte heller så lätta att ha att göra med. Men bemötandet är ändå gott

Sen ska man inte glömma bort att chefens anda alltid genomsyrar hela organisationen.