Insändare Bra med ridsportsanläggning vid Flättna,  att det skapas möjlighet för flera olika sportintressen. Men vem ska se till hästarna på natten?  Eller om det händer något på obekväma tider ? Byggs det även bostäder för de som tjänstgör i ridanläggningen? Eller bygger det på eldsjälar som sover kvar i stallen?