Insändare Reflektion på insändaren "Fruängsgatans cykelbanor" publicerad 29/8

Jag håller helt med "Insider" om att det tagit förskräckligt lång tid att få till denna begränsade sträcka med cykelled. Jag har passerat området varje dag i två års tid och jag har kunnat konstatera, vilken låg arbetstakt det har varit, både för första och andra etappen. Man undrar till vilken kostnad?

Dessutom har man lagt brunnarna i södra delen av Fruängsgatan ner mot Kungsgatan helt fel, vilket har medfört att det nu står vatten i mindre "sjöar" på flera ställen utefter cykelleden.

Det kanske gick för fort? Detta borde rättas till utan kostnad.

Jag har under långtid (läs flera år) med ett godkänt medborgarförslag i ryggen, väntat på att man skulle ta bort "halvmånar" med gatsten utefter Ringvägen, för att på så sätt förbättra framkomligheten för cyklar där. Men än så länge har man bara lyckats färdigställa den ena sidan. Jag väntar fortfarande på att den andra sidan ska bli klar och jag lär väl få vänta länge än, om man ska tillämpa ordinarie snigeltakt i arbetet.

Detta arbete kostar dessutom bara en bråkdel av vad cykelleden på Fruängsgatan kostar.

Väster