Replik "Bröderna grus" frågar i sin insändare från den 6 juli varför saneringen och renoveringen av Slottsvakten tar tid. Vi förstår att det kan verka som lång tid, det är ju ett attraktivt område och man vill kunna vistas där. Men saneringen och renoveringen av Slottsvakten går bra och enligt plan. Saneringen efter det gamla gasverket har varit omfattande. Anledningen till att det inte synts så mycket på utsidan på senare tid är att arbetet nu pågår med sanering inne i byggnaden.

Vid Fiskbron har mätningar gjorts och renoveringsarbetet måste göras när vattenståndet är som lägst. Det brukar var i augusti–september. Här väntar vi också besked från tillsynsmyndigheterna.

I höst planerar en ny verksamhet i form av ett bryggeri öppna i den gamla museilokalen.

Peter Björnhård

Tf Fastighetschef i Nyköpings kommun