Insändare Herr Blomqvist, den här debatten handlar inte om Nyköpings högstadium eller om dig eller mig. Den handlar om ett system där företagen och den kommunala skolan inte har samma regler, villkor eller förutsättningar.

Debatten handlar om ett systemfel som varenda forskningsrapport ställer sig bakom, ett system som skadar likvärdigheten och rättvisan i svensk skola. Debatten handlar om ett system som är djupt orättvist och där valfriheten inte gäller alla. Den dag då samtliga skolor har samma förutsättningar och villkor samt en valfrihet som gäller alla föräldrar och elever går vi tillsammans mot sann demokrati och folkvilja.

Nu är det inte så Herr Blomqvist och tiden är inne för att inse att just detta hotar demokratin och folkviljan. Till slut så är majoriteten av svenska folket emot obegränsade vinster i välfärden om vi nu ska tala om demokrati.