Övrigt Trafik Ta bort övergångsstället på Västra viadukten. Det är en riktig stoppkloss, särskilt under högtrafiktid. Olyckstillbud har redan skett på plats, gör en ändring innan en allvarlig olycka inträffar. Det finns en utmärkt gång- och cykelbana under Västerleden, vilken många redan idag använder. Det vore intressant att få del av kommunens åsikt.

Helene Svensson