Mobiler i skolan kan lätt förekomma kränkning och mobbning därför är det lika bra att lämna den hemma. Barnen i skolan har svårt att fokusera när de har mobilen med sig på lektioner.

Eleverna kan använda mobilen för att fuska på provet. Det finns massor av appar som löser skoluppgifter i stället för elever.

Eleverna kan trakassera och mobba varandra via mobiltelefonen. I skolan i klassrum använder man mobilen för att fota, kommentera, och kommunicera med elever som inte finns på plats. I ett klassrum med mobilförbud, eleverna som inte använder mobilen antecknar mer under lektionen och lär sig bättre.

Men ibland kan mobilen vara hjälpmedel för att översätta från svenska till annat språk. De nyanlända eleverna som behöver stöttning på svenska. Om man använder den på rätt sätt, mobiltelefonen kan vara ett bra verktyg i skolan.