Insändare Skolverket hävdar att det är fel att som i ledaren i SN 7/10 påstå att Skolverket har strukit lyrik, dramatik, sagor och myter i förslaget till kursplan i svenska. Verket hänvisar till att det centrala innehållet i årskurs 1-3 innehåller en skrivning om lyrik, dramatik, sagor och myter, samt att det i motsvarande för årskurs 7-9 hänvisas till "skönlitteraturens huvudgenrer samt några undergenrer". Skolverket hävdar att kunskapsinnehållet som behandlar skönlitterära genrer och hur de förhåller sig till varandra har förstärkts i förslaget.