Övrigt Trafik I SN 2018-09-01 fanns en artikel med rubriken “Stadskartan ritas om när Nyköping växer”, där skriver Jenny Palmqvist: “Fruängsgatan ska förvandlas till ett gång- och cykelstråk (CG-stråk) från Hamnvägen i söder till Södra Bangårdsgatan i norr för att folk ska kunna cykla genom stan på ett enkelt och tryggt vis. Och just nu pågår ombyggnationen av den första etappen som sträcker sig från Hamngatan till Västra Kvarngatan och det nya Teatertorget”.

Jag är intresserad att få veta hur fortsättningen av CG-stråket längs Fruängsgatan, från Västra Kvarngatan/Teatertorget till Södra Bangårdsgatan, är planerad.

Följande frågor vore bra att få tydliga svar från ansvariga på:

– Fruängsgatan från Repslagaregatan till Teatertorget har i dag dubbelriktad trafik – hur planerar man för att kombinera det med en planerad cykel- och gångväg?

– Kommer träden att få stå kvar? (träden på Fruängsgatan från Repslagaregatan till Borgaregatan fälldes för några år sedan)

– Hur gör man passagen över Repslagaregatan säker för cyklister/gående?

Tacksam om någon som är ansvarig för projektet kan svara på ovanstående.

Ann-Kristin Sigvardson