Insändare Angående insändaren "Psykvården är under all kritik" 13/01.

Jag känner inte igen insändarens beskrivning av psykvården. Drabbades av djup depression och panikångest och blev inlagd på psyk i två veckor, fick flera ECT-behandlingar. Jag fick mycket bra behandling och bemötande av personalen.

Att personalen skulle sitta bakom en glasvägg och titta på de inlagda har jag inte upplevt.

Även mina anhöriga blev bra bemötta och omhändertagna av personalen.

Efter utskrivningen blev jag tilldelad en kontaktman som jag kan ringa vid behov. Har fått hemskickat ett formulär där jag fick besvara hur jag upplevt min vårdtid, samt hur mitt mående var vid tillfället. Har även blivit uppringd av läkare som har hört sig för om mitt mående. Mycket bra bemötande och uppföljning efter vårdtiden!

Känner en enorm tacksamhet gentemot personalen på psyk. Jag blev tagen på allvar, blev bra bemött och fick bra vård för depressionen som höll på att kosta mig livet, tack!