Insändare Nu är det kris i Oxelösund, då drar man in på blommor, papperskorgar, rensning av rabatter och gräsklippning. Detta är ju Grönköping. Diskutera dom stora frågorna! Samgående med Nyköping till exempel, skapa ett aktivt företagsklimat och satsa på vinstgivande miljöprojekt.

Se över organisationen. Behövs det 31 politiker i fullmäktige? Behövs bara en från varje parti med ett röstetal motsvarande valresultatet. Har besökt fullmäktige några gånger och det är bara några få som yttrar sig. Politiker slår vakt om sina egna arvoden och förmåner. Tänk stort och visionärt inte på minskat antal papperskorgar.
Vi skall bli bäst och inte bland dom sämsta i varje undersökning. Hoppas inte mina farhågor om en misskött stadsmiljö besannas för oss invånare och turister i vår vackra sommarstad.