Insändare Den bästa attitydförändringen när det gäller våld vore om världens ledare gick i täten och inte ständigt mötte våld med mera våld. Kan inte låta bli att fundera över den dubbelmoral som frodas i den svenska debatten kring vapenexporten. 

Trots att export av svenska vapen sedan länge i princip är förbjuden, säljs varje år krigsmaterial för miljardbelopp. Hur många av dessa vapen som finns i olika krigshärdar runtom i världen är det ingen som vet, vapenhandeln är en skum bransch. De svenska reglerna säger visserligen att vapen aldrig ska exporteras till krigförande länder, men grundkonceptet för vapen är ju att kriga och döda! 

Hyckleriet och dubbelmoralen bland många ledande politiker är stor i frågan, men det gäller att bestämma viken fot man ska stå på. Man kan inte ena stunden välsigna vapenindustrin för att den skapar svenska arbetstillfällen och nästa stund kritisera och förfasa sig över olika krigshandlingar. Utan vapen, inga krig. Så enkelt är det. Något som alla riksdagsledamöter borde fundera över.