Insändare Det finns många rankingar i Kommunsverige. CUF har slagit ihop tre och kallar det en ranking för hur framtidsvänliga kommuner är. Gemensamt för alla sådana försök är förstås att det inte är någon objektiv sanning. Inte heller gällande hur framtidsvänliga kommuner är.

Den här gången väljer man tre områden som styret i Nyköping särskilt valt att fokusera på: skolan, näringslivsutveckling samt klimatet. Tillsammans med integrationen har vi valt att lägga särskild tyngdpunkt på dessa frågor under mandatperioden.

Utöver detta är det förstås mycket som påverkar hur unga väljer att agera. Det är bra att röra på sig också. Skaffa en utbildning och återvända till Nyköping. Det är också ett mönster vi ser när vi tittar på inflyttningen till Nyköping.

Förbättrade kommunikationer i form av fler buss- och tågavgångar underlättar rörelse i regionen både för arbete och utbildning. Utbyggnad av bredband i hela kommunen underlättar studier. En bred palett av utbildningar på Campus Nyköping såväl yrkeshögskoleutbildningar som fler högskoleutbildningar är också i fokus. Ett bra klimat för företagande och näringsliv bidrar också till goda framtidsutsikter. Därför drivs också ett särskilt arbete kring den frågan i kommunen.

I maj blev vi 86 personer fler i Nyköping. Vi är nu 56 412 som valt att bo i Nyköping.