Övrigt Replik   Håkan Norén Jag har en annan bild etc. (SN 9/4)

Bäste Håkan Norén! Det är alltid ett nöje att läsa dina inlägg eller sammanträffa för en pratstund. Det är rätt som du säger att minnet kan svika med åren och just därför kontrollerade jag min minnesbild hos en yngre politikervän i ett annat parti. Någon återfyllning har inte skett i gropen som du påstår. Däremot fylldes de gamla provgropar som gjordes av de arkeologiska myndigheterna i samband med bygget av Stadshuset Det finns i motsats till vad du påstår ingenting olagligt i det beslutsförfarande som kan ha använts med ett enkelt planförfarande. Det är i så fall det naturliga sättet att bestämma om användningen av ett mindre område som Åkroken. Erforderlig teknisk utredning skall också ha gjorts. Det är sant att Tekniska avdelningen ville påskynda ärendet med att bygga ett garage och därmed förbättra trafikförhållandena. Men en särskild anledning till garagebygget var att tillgodose företagarnas önskemål om parkeringsmöjligheter för att underlätta centrumhandeln.

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag tar det hela och fulla politiska ansvaret för Åkroken. Det är min förhoppning att jag inte givit uttryck för något annat.

Jan Carle tidigare kommunalråd för moderaterna.