Insändare Klimatfrågan är en av vår tids största frågor. Amazonas brinner och polarisen smälter samtidigt som storföretag står för det mesta av klimatutsläppen. Vi har tio år på oss att stoppa klimatförändringen. Vi behöver bland annat ställa om vårt sätt att transportera, det finns bara ett sätt vi kan göra det på och det är tillsammans.

Flyget och bilen står för det största klimatutsläppet inom transportsektorn, och därför vill vi se en utbyggnad av kollektivtrafiken. Det måste byggas en järnväg mellan Nyköping och Flen. Vi ska lättare kunna resa hållbart och ta oss till andra kommuner i Sörmland. Tågresande står för den minsta energianvändningen och klimatpåverkan enligt Trafikverket.

Artikeln Jämför färd - bil, flyg, tåg och buss visade att eldrivna tåg har lägst utsläpp av fossilgas bland de olika transportmedlen, och busstrafiken har större påverkan på klimatet än vad tågtrafiken har. Räknat per personkilometer är tåget det mest klimatvänliga. Statistik visar även att inrikes transporter orsakar omkring en tredjedel av koldioxidutsläppen nationellt, varav dessa står vägtrafiken för cirka 95 procent. Det är därav naturligt att tågtrafiken bör byggas ut och göras mer tillgänglig i Sörmland, Sverige och Europa.

En järnväg måste byggas mellan Nyköping och Flen för att tågresenärer lättare ska kunna resa i Sörmland, och att även fler ska kunna göra det. Förutom det måste vi ställa om till ett grönt resande i en tid där polarisen smälter och Amazonas brinner. Det måste vi göra nu, jorden är trött och klimatet väntar inte.

Noah Gahnertz

Distriktsstyrelseledamot SSU Sörmland